0(212)291 53 56
             
Hizmetlerimiz
E-Bülten
İsim
E-Mail
 
Yaşlı Bakıcısı
Diğer Sitelerimiz

Öğretmenlik Hakkında

Öğretmenlik Hakkında

Bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimse Öğretmendir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesine göre, “ öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”

Üniversitelerdeki özel yetişme yollarının belli derecelerini kazanan kişilere doçent, profesör, hepsine birden “öğretim üyesi” denir. Bu derecelere yükselmedikleri halde üniversitelerde öğretim yapan kimseler de genel olarak “öğretim görevlisi”, özel olarak “uzman okutman” diye anılırlar.

Öğretmenlerin Yetişmeleri

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır. Önceden, öğretmen okullarında (köy enstitüleri, köy öğretmen okulları) yetişen ilkokul öğretmenleri; eğitim enstitülerinden çıkan ortaokul öğretmenleri; yüksek öğretmen okullarıyla üniversitelerin edebiyat ve fen fakülteleri belirli dallarında okuyan ve öğretim lisansı almak için meslek bakımından gerekli ek dersleri (didaktik, pedagoji tarihi, pedagojik formasyon, psikoloji) gören üniversite mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine geçen lise öğretmenleri, Memurluk Kanunu’nun kapsamına girerdi.

Günümüzde ise öğretmen yetiştirme görevini, üniversitelerin ilgili Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri üstlenmiştir. Öğretmenler, bakanlığın hazırlattığı yönetmeliklere uygun şekilde, yetişmelerinin kendilerine sağladığı imkânlar çerçevesinde okullarda görev alırlar.

Öğretmenin Görevleri

Ülkemiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

- Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak,
- Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak,
- Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek,
- Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak,
- Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak.

Öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitim işlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.

Öğretmenlerin öğretim görevi sırasında;

- Öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltmeleri,
- Zümre öğretmenleriyle yakın bir işbirliği sağlamaları,
- Öğrenci ödevlerini ilgili yönetmeliğe göre inceledikten sonra geri vermeleri,
- Sınav yönetmeliğine göre görevlendirildikleri sınavlarda bulunmaları,
- Öğrencilerinin başarılarını ölçerek değerlendirmeleri,
- Kanaat dönemleri sonunda verilecek karne notları için gerekli sözlü-yazılı yoklamaları yapmaları beklenir.

Öğretmenlerin yapmaları gereken işler ders görevi sonunda bitmez. Mesai saati bitiminden sonra
öğretmenlerden;

- Yıllık ders dağıtım planlarını yapmaları,
- Dersler için hazırlık yapmaları bunun için materyaller hazırlamaları,
- Yaptıkları yazılı yoklamaları değerlendirmeleri,
- Öğrenci davranışlarıyla ilgili gözlem formlarını değerlendirerek öğrencinin gelişimini izlemeleri,
- Öğrencilerinin daha iyiye ulaşması için ne gibi tedbirler alması gerektiğini inceleyip sorgulaması beklenir.

Öğretmenler eğitim çalışmaları sırasında;

- Okul yönetiminin belirlediği günlerde okul nöbeti tutmakla,
- Kendisine verilen eğitsel kulüpleri kurarak çalıştırmakla,
- Öğretmenler kurulunun kararlarıyla kendisine verilen sınıfın eğitim işlerini düzenlemekle,
- Tebliğler Dergisi’ni okumakla yükümlüdürler.

Öğretmenler, öğretim, eğitim ve bilim ödevinden başka bir ödev alamazlar. Kendi okullarından başka okullarda ek olarak bilim, öğretim ve eğitimle ilgili bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin almaları şarttır.

Öğretmenler, önce okul müdürlerinin, sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İller Kanunu’na göre mahalli mülkiye amirinin, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimine bağlıdır.

İlköğretim öğretmenlerinin nakil ve tayini il idaresince; lise öğretmenlerininki ise bakanlıkça yapılır. Öğretmenler, okullar saymanlığından maaş alırlar ve Emekli Sandığı’na bağlıdırlar. Aynı zamanda son günlerde milli eğitim bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına gitmiştir.

Ülkemizde her yıl 24 Kasım günü, Öğretmenler Günü ve o hafta Öğretmenler Haftası olarak kutlanır.

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü ve Haftası Kutlu Olsun.

Öğretmenlik Hakkında Öğretmen Öğretmenler Öğretmenlerin Yetişmeleri Öğretmenlik Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin Görevleri Eğitim Öğretmenlerin Öğretim Görevi Öğretmenler Günü Öğretmenler Haftası 24 Kasım
Özel Şoför
Dadı
Bebek Bakımı
Bahçıvan
Ziyaretçiler
Tekil :
Çoğul :
 
 
Damla Bilişim

Valid XHTML 1.0 Transitional

Evpersoneli.net Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir.
Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 22/12/2005 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir.