0(212)291 53 56
             
Hizmetlerimiz
E-Bülten
İsim
E-Mail
 
Yaşlı Bakıcısı
Diğer Sitelerimiz

Hasta Perine Bakımı

Perine, önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır.

Nemli, sıcak ve vücudun en kirli bölgelerindendir. Ter, idrar gibi vücut salgıları deri kıvrımları arasında biriktiği için, mikroorganizmaların kolayca yerleşip çoğaldığı bir bölgedir. Üretra daha kısa ve üretral meatüs ile anüsün birbirine çok yakın olması nedeni ile özellikle kadınlarda perine temizliği çok önemlidir.

Perinenin her gün temizlenmesi gerekir. Çünkü perine salgılara maruz kaldığı için nemlidir. Bu nedenle de bakteri üremesinin kolay olduğu bölgedir.

Özellikle rektal veya genital bölge ameliyatı geçirmiş veya mesane katateri olan hastalarda, doğum sonrası ve mensturasyon dönemlerinde perine bakımı önemlidir.

Perine bakımı, hastanın utanmasına neden olan, bireyde sıkıntı yaratan bir durumdur. Özellikle karşı cins tarafından yapılan uygulamalar, daha yoğun utanma duygusunun yaşanmasına neden olur.

Eğer hasta kendisi, bu uygulamayı yapabilecek durumda ise ya da eşi bu uygulamayı yapabilecek ise; işlemin nasıl yapılacağı anlatılarak yapılması sağlanmalıdır.

Ancak, mesane katateri vb. araçlar uygulanmış ise, perine bakımı mutlaka sağlık bakım vericiler tarafından verilmelidir.

Perine Bakımı Verilirken;

- Hastanın gizliliği korunmalıdır.
- Tıbbi asepsi ilkelerine uygun çalışılmalıdır.
- Hastanın utanma, sıkıntı gibi duyguları önlenmeye çalışılmalıdır.

Hasta Perine Bakım Uygulaması

Perine bölgesinin temizliği, çoğunlukla vücut banyosunun bir parçasıdır. Mesane katateri, vajinal kanama, inkontinans gibi durumların varlığında daha sık ve düzenli uygulanması gereken bir öz bakım işlemidir.

Perine Bakım Uygulaması İçin Gerekli Malzemeler

- Küvet
- 41-43°C derece su ya da önerilen solüsyon
- Sabunluk içinde sabun
- 15-20 adet gaz tampon
- Çarşaf ya da banyo havlusu
- Tuvalet kâğıdı
- Tek kullanımlık hasta altı bezi
- Tek kullanımlık eldiven
- Kirli torbası
- Boşaltım ihtiyacı için; Sürgü

Hasta Perine Bakımı İşlem Sırası

- Malzemeler hazırlanır.
(Uygun malzeme hazırlanmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir.)

- Eller yıkanır.
(Mikroorganizmanın yayılması engellenir.)

- Hastaya uygulama hakkında bilgi verilir.
(Böylece hastanın endişeleri giderilir ve işbirliği yapması sağlanır.)

- İşlem için hastadan izin alınır.
(Hasta olarak, kişisel haklarının farkına varmasını sağlar.)

- Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir ve kolay ulaşılabilecek biçimde yerleştirilir.
(İşlem sırasında malzemelere kolay ulaşmayı sağlar.)

- Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir.
(Hastanın gizliliğinin korunmasını sağlar.)

- Eldivenler giyilir.
(Mikroorganizmanın yayılmasını engeller.)

- Hastanın alt giysileri çıkarılır. Genital bölge açıkta olmalıdır.
(İşlemi rahat yapmanızı sağlar.)

- Hastanın üzerinde yalnızca, çarşaf kalacak biçimde, üst yatak takımları ayakucuna toplanır.
(Kalın üst takımlar, genital bölgede çalışmayı engelleyebilir.)

- Hastaya pozisyon verilir. Kadın hastalarda; dorsal rekümbent, erkek hastalarda supine pozisyonu verilmelidir.
(Hastanın uygulama boyunca rahat olmasını ve işlemi rahat yapmanızı sağlar.)

- Hastanın altına, hasta altı bezi yerleştirilir (sürgü de kullanılabilir).
(Yatak takımlarının kirlenmesini engeller.)

- Kadın hastalarda kalçalar üzerindeki çarşafın bir ucu bacaklar arasına yerleştirilir, diğer iki köşe bacaklara sarılarak örtülür. Ortada kalan uç kolayca kaldırılarak, perine temizliği yapılabilir.
(İşlemi rahat yapmanızı sağlar ve hastanın gizliliği korunmuş olur.)

- Yıkama küvetinin 2/3'ünü 41- 43°C su ile doldurulur. Gaz tamponları ıslatılarak sabunlanır.
(Her seferinde ayrı bir gaz tampon kullanılmalıdır.)

- Silme işlemi;

Kadınlar için;

a.Önce simfibis pubis, içten dışa doğru,
b. Uzak taraftaki labia majör yukarıdan aşağıya, yakın taraftaki labia majör yukarıdan aşağıya,
c. Yine önce uzak taraf daha sonra yakın taraf olmak üzere labia minörler yukarıdan aşağıya,
d. Daha sonra uzak taraf, sonra yakın taraf bacak içten dışa doğru silinir.

Erkek hastalarda penis gövdesinden tutulur;

a. Önce üretral meatüs,
b. Dairesel hareketle, pubise, aşağı doğru silinir ve
c. Hastadan bacaklarını biraz açması istenerek; testisler yukarıdan aşağıya, basınç uygulamadan silinir.
(Mikroorganizmaların diğer alanlara yayılmaması için, her silme işlemi için ayrı bir tampon
kullanılmalıdır. Temizleme işlemi daima az kirli bölgeden çok kirli bölgeye doğru yapılır. Bu nedenle, belirli bir sıranın izlenmesi gerekir.)

- Durulama ve kurulama için aynı sıra izlenir. Tüm uygulamalarda, bir bölge için bir gaz tampon uygulanmalıdır.
(Bölgenin sabunlu kalması pH'ını değiştirir, nemli kalması ise mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam yaratır.)

- Hastaya lateral pozisyon verilir.
(Anal bölgenin kolay temizlenmesi için uygun bir pozisyondur.)

- Anal bölge temizliği;

a. Tuvalet kâğıdı kullanılarak bulaşmış gaita alınır,
b. Pubisten anüse doğru, anal bölge silinir,
c. Bölge temizlenene kadar işlem tekrar edilir.
(Silme işlemi temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Böylece, bulaşma önlenir.)

- Sabunlama bittikten sonra, duru su ile bölge silinir ve tuvalet kâğıdı ile kurulanır.
(Nemli kalması ise mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam yaratır.)

- Hasta altı bezini alınır.
(Tek kullanımlık malzeme kirli torbasına atılmalıdır.)

- Eldivenler çıkarılır.
- Hastaya temiz çamaşırları giydirilir ve rahat edeceği bir pozisyon verilir.
(Bölgenin temizlenmesi ve temiz çamaşırların giyilmesi, bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlar.)

- Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır ve uygun biçimde temizlenir ya da atılır.
(Mikroorganizmanın yayılması engellenir.)

- Eller yıkanır.
(Mikroorganizmanın yayılmasını engeller.)

- İşlem, kullanılan solüsyon tipi, gözlemler ve hastanın tepkileri kayıt edilir.
(Yasal olarak yazılı kaynak sağlar.)

Perine Simfibis Pubis İskial Tübosit Koksiks Genital Organlar Üretra Mensturasyon Perine Bakımı Hasta Perine Bakım Uygulaması Genital Bölge
Özel Şoför
Dadı
Bebek Bakımı
Bahçıvan
Ziyaretçiler
Tekil :
Çoğul :
 
 
Damla Bilişim

Valid XHTML 1.0 Transitional

Evpersoneli.net Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir.
Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 22/12/2005 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir.